Przewód doktorski - mgr Tomasz Zabawa

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 11.06.2008
Data nadania stopnia doktora: 12.06.2008
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Nieskończone układy semiliniowych równań różniczkowych typu parabolicznego i eliptycznego
Rozprawa doktorska
Promotor: dr hab. Stanisław Brzychczy
Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Kamont, prof. dr hab. Józef Myjak, prof. dr hab. Bolesław Szafirski