Przewód doktorski - mgr Tomasz Drwięga

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.04.2015
Data obrony pracy doktorskiej: 18.09.2019
Data nadania stopnia doktora: 19.09.2019
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Praca doktorska: "Dynamika odwzorowań w niskich wymiarach: entropia, mieszanie i chaos" (streszczenie)
Promotor: dr hab. Piotr Oprocha (AGH)
Promotor pomocniczy: dr Dominik Kwietniak (UJ)
Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Krupski (Politechnika Wroclawska) - recenzja
prof. dr hab. Jan Kwiatkowski (WSIiZ im. prof. T. Kotarbińskiego) - recenzja