Przewód doktorski - mgr Sylwia Cichacz

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 28.10.2008
Data nadania stopnia doktora: 27.11.2008
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Grafy dowolnie podzielne
Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy
Promotor: prof. dr hab. Mariusz Woźniak
Recenzenci: dr hab. Jarosław Grytczuk, prof. dr hab. Zbigniew Lonc, prof. dr hab. Zdzisław Skupień