Przewód doktorski - mgr Ryan Bunge

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.12.2018
Data obrony pracy doktorskiej: 16.07.2019
Data nadania stopnia doktora: 19.09.2019
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Praca doktorska: "Decompositions of some classes of graphs through vertex labelings" (streszczenie)
Promotor: dr hab. Mariusza Meszka (AGH)
Recenzenci: prof. dr hab. Dalibor Froncek (University of Minnesota Duluth, USA) - recenzja
dr hab. Paweł Żyliński (Uniwersytet Gdański) - recenzja