Przewód doktorski - mgr Rafał Synowiecki

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 10.2008
Data nadania stopnia doktora: 11.2008
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Metody resamplingowe w dziedzinie czasu dla niestacjonarnych szeregów czasowych o strukturze okresowej i prawie okresowej
Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy
Promotor: dr hab. Jacek Leśkow
Recenzenci: dr hab. Zbigniew Szkutnik, dr hab. Jan Mielniczuk