Przewód doktorski - mgr Piotr Majerski

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy:     
Data nadania stopnia doktora:
28.06.2012
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Aproksymacje najmocniejszych niezmienniczych testów dla rozkładów wielowymiarowych
Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy
Promotor: Dr hab. Z. Szkutnik
Recenzenci: Prof. T.Inglot, Prof. W. Niemiro