Przewód doktorski - mgr Paweł Przybyłowicz

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 30.11.2011
Data nadania stopnia doktora: 22.12.2011
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Złożoność obliczeniowa całkowania stochastycznego w sensie Itô
Rozprawa doktorska
Promotor: prof. dr hab. Bolesław Kacewicz
Recenzenci: dr hab. Szymon Peszat, dr hab. Leszek Plaskota