Przewód doktorski - mgr Paweł Potorski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.05.2016
Data obrony pracy doktorskiej: 13.06.2019
Data nadania stopnia doktora: 27.06.2019
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Praca doktorska: "O mieszających odwzorowaniach odcinka" (streszczenie)
Promotor: dr hab. Piotr Oprocha (AGH)
Recenzenci: prof. dr hab. Janina Kotus (Politechnika Warszawska) - recenzja
dr hab. Jonatan Gutman (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk) - recenzja