Przewód doktorski - mgr Paweł Morkisz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.11.2015
Data obrony pracy doktorskiej: 1.12.2017
Data nadania stopnia doktora: 21.12.2017
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Praca doktorska: "Optimal algorithms for solving piecewise smooth problems with information noise" (streszczenie)
Promotor: prof. dr hab. Leszek Plaskota (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. T. Regińska (IM PAN) - recenzja
dr hab. P. Woźny (Uniwersytet Wrocławski) - recenzja