Przewód doktorski - mgr Paweł Bednarz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.01.2017
Data obrony pracy doktorskiej: 18.10.2018
Data nadania stopnia doktora: 8.11.2018
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Praca doktorska: "Podwójnie dominujące jądra w grafach i ich produktach" (streszczenie)
Promotor: dr hab. Iwona Włoch (Politechnika Rzeszowska)
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Kubale (Politechnika Gdańska) - recenzja
dr hab. Elżbieta Sidorowicz (Uniwersytet Zielonogórski) - recenzja