Przewód doktorski - mgr Monika Pilśniak

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 2.11.2004
Data nadania stopnia doktora: 18.11.2004
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Pakowania i rozkłady turniejów przechodnich
Streszczenie rozprawy
Promotor: prof. dr hab. Mariusz Woźniak
Recenzenci: prof.dr hab. Michal Karoński, prof.dr hab. Adam Paweł Wojda