Przewód doktorski - dr Monika Homa

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.03.2015
Data obrony pracy doktorskiej: 15.02.2018
Data nadania stopnia doktora: 1.03.2018
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Praca doktorska: "Własności spektralne singularnych grafów kwantowych" (streszczenie)
Promotor: dr hab. Rostyslav Hryniv (Uniwersytet Rzeszowski)
Recenzenci: prof. dr hab. J. Janas (IM PAN) - recenzja
prof. dr hab. A. Gomilko (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - recenzja