Przewód doktorski - mgr Michał Góra

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 20.02.2009
Data nadania stopnia doktora: 26.02.2009
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Geometria zer domkniętych rodzin wielomianów
Rozprawa doktorska
Promotor: prof. dr hab. S. Białas
Recenzenci: dr hab. B. Kacewicz, dr hab. T. Szulc