Przewód doktorski - mgr Michał Braś

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.05.2011
Data obrony pracy doktorskiej: 11.12.2014
Data nadania stopnia doktora: 18.12.2014
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Praca doktorska: "Efektywne ogólne metody liniowe dla równań różniczkowych zwyczajnych" (streszczenie)
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Jackiewicz (AGH)
Recenzenci: dr hab. Antoni Augustynowicz (Uniwersytet Gdański) - recenzja
prof. dr hab. Marian Mrozek (Uniwersytet Jagielloński) - recenzja