Przewód doktorski - mgr Michał A. Nowak

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 10.12.2009
Data nadania stopnia doktora: 17.12.2009
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Metoda iteracyjno-projekcyjna dla operatorów splotowych
Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy
Promotor: prof. dr hab. Petru A. Cojuhari
Recenzenci:
prof. dr hab. Jan Janas, prof. dr hab. Jaroslav Zemánek