Przewód doktorski - mgr Mateusz Nikodem

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.04.2012
Data obrony pracy doktorskiej: 4.11.2014
Data nadania stopnia doktora:
20.11.2014
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Praca doktorska: "Wierzchołkowa stabilność grafów" (streszczenie)
Promotor: dr hab. Antoni Marczyk (AGH)
Promotor pomocniczy: dr Andrzej Żak (AGH)
Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki (Uniwersytet Zielonogórski) - recenzja
prof. dr hab. Andrzej Ruciński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - recenzja