Przewód doktorski - mgr Marek Szczęsny

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 22.06.2009
Data nadania stopnia doktora: 25.06.2009
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Złożoność obliczeniowa problemów początkowych dla równań różniczkowych zwyczajnych wyższych rzędów    
Streszczenie rozprawy
Promotor: dr hab. Bolesław Kacewicz
Recenzenci: prof. Zbigniew Jackiewicz, prof. Henryk Woźniakowski