Przewód doktorski - mgr Magdalena Tyniec-Motyka

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.09.2017
Data obrony pracy doktorskiej: 4.06.2020
Data nadania stopnia doktora: 18.06.2020
Uczelnia nadająca stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Praca doktorska: "Dekompozycje grafów na skojarzenia oraz zagadnienia pokrewne" (streszczenie, pełny tekst)
Promotor: dr hab. Mariusz Meszka (AGH)
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc (Politechnika Warszawska) - recenzja
dr hab. Elżbieta Sidorowicz (Uniwersytet Zielonogórski) - recenzja