Przewód doktorski - mgr Magdalena Foryś-Krawiec

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2013
Data obrony pracy doktorskiej: 31.03.2016
Data nadania stopnia doktora: 21.04.2016
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Praca doktorska: "Własności kombinatoryczne i dynamiczne wybranych przestrzeni przesunięć" (streszczenie)
Promotor: dr hab. Piotr Oprocha (AGH)
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Idzik (Instytut Podstaw Informatyki PAN) - recenzja
dr hab. Jacek Tabor (Uniwersytet Jagielloński) - recenzja