Przewód doktorski - mgr Łukasz Jęda

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.09.2017
Data obrony pracy doktorskiej:    
Data nadania stopnia doktora:    
Uczelnia nadająca stopień:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Praca doktorska: "Konstrukcja algorytmu kryptograficznego opartego na grafach"
Promotor: dr hab. Wit Fryś (AGH)
Recenzenci: