Przewód doktorski - mgr Łukasz Czech

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.09.2014
Data obrony pracy doktorskiej:    
Data nadania stopnia doktora:    
Uczelnia nadająca stopień:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Praca doktorska: "Właściwości dynamiczne i kombinatoryczne okładów opartych o automaty"
Promotor: dr hab. Piotr Oprocha (AGH)
Recenzenci: