Przewód doktorski - mgr Lech Adamus

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 6.11.2008
Data nadania stopnia doktora: 27.11.2008
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Sufficient conditions for existence of long cycles in graphs (Wybrane warunki wystarczajace istnienia długich cykli w grafach)
Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy
Promotor: prof. Evelyne Flandrin, prof. A. Paweł Wojda
Recenzenci: prof. Jean-Luc Fouquet, prof. Andrzej Rucinski, prof. Zdzislaw Skupień