Przewód doktorski - mgr Konrad Nosek

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy:     
Data nadania stopnia doktora:
20.06.2013
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Metody wykrywania punktu zmiany przy ograniczeniach na kształt alternatyw
Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy
Promotor: Dr hab. Zbigniew Szkutnik
Recenzenci: Prof. R. Zmyślony, Dr hab. A. Jokiel-Rokita