Przewód doktorski - mgr Joanna Meissner

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.12.2014
Data obrony pracy doktorskiej:   
Data nadania stopnia doktora:   
Uczelnia nadająca stopień:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Praca doktorska: "Projekcje zachowujące porządek"
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lewicki (UJ)
Recenzenci: