Przewód doktorski - mgr Jerzy Konarski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 1.03.2018
Data obrony pracy doktorskiej: 27.06.2018
Data nadania stopnia doktora: 27.09.2018
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Praca doktorska: "Pakowania grafów i ich uogólnienia" (streszczenie)
Promotor: dr hab. Andrzej Żak (AGH)
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (Politechnika Warszawska) - recenzja
dr hab. Paweł Żyliński (Uniwersytet Gdański) - recenzja