Przewód doktorski - mgr Jakub Wojdyła

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.03.2018
Data obrony pracy doktorskiej:    
Data nadania stopnia doktora:    
Uczelnia nadająca stopień:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Praca doktorska: "Nieparametryczne pasy ufności w problemach odwrotnych"
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szkutnik (AGH)
Recenzenci: