Przewód doktorski - mgr Jakub Przybyło

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 12.03.2009
Data nadania stopnia doktora: 26.03.2009
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Specjalne kolorowania grafów
Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy
Promotor: prof. dr hab. Mariusz Woźniak
Recenzenci: prof. dr hab. Michał Karoński, prof. dr hab. A. Paweł Wojda