Przewód doktorski - mgr Jakub Kwaśny

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 8.11.2018
Data obrony pracy doktorskiej:   
Data nadania stopnia doktora:   
Uczelnia nadająca stopień:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Praca doktorska: "Kolorowania krawędziowe grafów rozróżniające wierzchołki sąsiednie"
Promotor: dr hab. Jakub Przybyło (AGH)
Recenzenci: