Przewód doktorski - mgr Jacek Kucab

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.09.2015
Data obrony pracy doktorskiej: 1.03.2018
Data nadania stopnia doktora: 22.03.2018
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Praca doktorska: "Asymptotyczne własności przestrzeni metrycznych generowane przez potęgowe funkcje kontroli" (streszczenie)
Promotor: prof. dr hab. M. Zariczny (Uniwersytet Rzeszowski)
Recenzenci: prof. dr hab. Roman Pol (Uniwersytet Warszawski) - recenzja
prof. dr hab. Wojciech Kryszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - recenzja