Przewód doktorski - mgr Jacek Dębowski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.05.2016
Data obrony pracy doktorskiej:    
Data nadania stopnia doktora:    
Uczelnia nadająca stopień:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Praca doktorska: "Optymalna aproksymacja całek stochastycznych względem procesu Poissona"
Promotor: dr hab. Paweł Przybyłowicz (AGH)
Recenzenci: