Przewód doktorski - mgr Ewelina Zalot

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.12.2014
Data obrony pracy doktorskiej:    
Data nadania stopnia doktora:    
Uczelnia nadająca stopień:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Praca doktorska: "Rozkłady spektralne niesamosprzężonych operatorów splotowych i ich zaburzeń"
Promotor: prof. dr hab. Petru Cojuhari (AGH)
Recenzenci: