Przewód doktorski - mgr Ekaterina Kutafina

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 12.06.2008
Data nadania stopnia doktora: 13.06.2008
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Pewne typy rozwiązań ewolucyjnych modeli nieliniowych
Rozprawa doktorska
Promotor: dr hab. Vsevolod Vladimirov
Recenzenci: prof. J. Myjak, prof. Z. Peradzyński, prof. I Tsyfra