Przewód doktorski - mgr Artur Szymański

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 30.11.2006
Data obrony pracy doktorskiej:    
Data nadania stopnia doktora:    
Uczelnia nadająca stopień:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Praca doktorska: "Permutacje cykliczne podziałów hipergrafów jednolitych"
Promotor: prof. dr hab. A. Paweł Wojda (AGH)
Recenzenci: