Przewód doktorski - dr Anna Wasieczko-Zając

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.11.2015
Data obrony pracy doktorskiej: 5.04.2018
Data nadania stopnia doktora: 26.04.2018
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Praca doktorska: "Topologiczne metody dla silnie stabilnych i silnie niestabilnych rozmaitości niezmienniczych w układach dynamicznych" (streszczenie)
Promotor: dr hab. Maciej Capiński (AGH)
Recenzenci: prof. dr hab. S. Rybicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - recenzja
prof. dr hab. M. Mrozek (Uniwersytet Jagielloński) - recenzja