Przewód doktorski - mgr Anna Pudełko

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 9.02.2006
Data nadania stopnia doktora: 9.02.2006
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Problem Cauchy′ego dla nieskończonych semiliniowych układów typu parabolicznego
Rozprawa doktorska
Promotor: dr hab. Stanisław Brzychczy
Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Choczewski, prof. dr hab. Zdzisław Kamont, prof. dr hab. Bolesław Szafirski