Przewód doktorski - mgr Anna Główczyk

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.03.2019
Data obrony pracy doktorskiej:     
Data nadania stopnia doktora:
    
Uczelnia nadająca stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Praca doktorska: "Macierz rozpraszania Laxa-Phillipsa. Własności i zastosowania"
Promotor: dr hab. Sergiusz Kużel (AGH)
Recenzenci: