Przewód doktorski - mgr Andrzej Żak

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 1.06.2006
Data nadania stopnia doktora: 14.06.2006
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Podział trójkąta na trójkąty podobne
Rozprawa doktorska
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Skupień
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Paweł Wojda, dr hab. Krzysztof Kołodziejczyk