Przewód doktorski - mgr Andrzej Kałuża

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 1.03.2018
Data obrony pracy doktorskiej:    
Data nadania stopnia doktora:    
Uczelnia nadająca stopień:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Praca doktorska: "Optimal algorithms for solving stochastic initial-value problems with jumps"
Promotor: dr hab. Paweł Przybyłowicz (AGH)
Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Plaskota (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Paweł Woźny, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)