Przewód doktorski - mgr Aleksandra Lelito

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.01.2017
Data obrony pracy doktorskiej: 24.09.2019
Data nadania stopnia doktora: 17.10.2019
Uczelnia nadająca stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Praca doktorska: "Symmetries, exact solutions and nonlocal conservation laws of nonlinear partial differential equations" (streszczenie)
Promotor: dr hab. Oleg Morozov (AGH)
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Doliwa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - recenzja
dr hab. Wojciech Kryński (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk) - recenzja