Przewód doktorski - mgr Aleksandra Gorzkowska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.06.2016
Data obrony pracy doktorskiej: 19.04.2018
Data nadania stopnia doktora:
26.04.2018
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Praca doktorska: "Kolorowania przełamujące automorfizmy grafów iloczynowych" (streszczenie)
Promotor: dr hab. Rafał Kalinowski (AGH)
Promotor pomocniczy: dr Monika Pilśniak (AGH)
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Jaworski (UAM w Poznaniu) - recenzja
dr hab. Elżbieta Sidorowicz (Uniwersytet Zielonogórski) - recenzja