Przewód doktorski - mgr Alan Kamuda

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.01.2019
Data obrony pracy doktorskiej:     
Data nadania stopnia doktora:     
Uczelnia nadająca stopień:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Praca doktorska: "Quasi kraty oraz ich zastosowanie w PT-symetrycznej mechanice kwantowej"
Promotor: dr hab. Sergiusz Kużel (AGH)
Recenzenci: