Przewód doktorski - mgr Agnieszka Görlich

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 29.05.2006
Data nadania stopnia doktora: 14.07.2006
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Pakowanie grafów i digrafów
Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy
Promotor:
prof. dr hab. Mariusz Woźniak
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Lonc, prof. dr hab. Zdzisław Skupień