Przewód doktorski - mgr Agnieszka Dubiel

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 30.11.2017
Data obrony pracy doktorskiej: 9.12.2019
Data nadania stopnia doktora: 9.01.2020
Uczelnia nadająca stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Praca doktorska: "Rozwiązania równań całkowych Volterry-Stieltjesa w klasie funkcji zbieżnych w nieskończoności" (streszczenie)
Promotor: prof. dr hab. Józef Banaś (Politechnika Rzeszowska)
Promotor pomocniczy: dr Tomasz Zając (Politechnika Rzeszowska)
Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Lachowicz (Uniwersytet Warszawski) - recenzja
dr hab. Henryk Leszczyński (Uniwersytet Gdański) - recenzja