Przewód doktorski - dr Radosław Zawiski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.09.2018
Data obrony pracy doktorskiej:    
Data nadania stopnia doktora:   
 
Uczelnia nadająca stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Praca doktorska: "Methods of Hilbert spaces in analysis of infinite-dimensional dynamical systems" (streszczenie)
Promotor: dr hab. Rafał Kapica (AGH)
Recenzenci: prof. dr hab. Józef Banaś (Politechnika Rzeszowska)
prof. dr hab. Yuriy Tomilov (IM PAN)