Wydział Matematyki Stosowanej jest i był organizatorem wielu konferencji naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym. Poniżej listy przygotowywanych i archiwalnych konferencji: