30.10.2020

Zajęcia dydaktyczne do odwołania realizowane wyłącznie w trybie zdalnym

Uprzejmie informujemy, że w obecnej sytuacji epidemicznej nie ulegają zmianie obowiązujące wytyczne JM Rektora, prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa dotyczące prowadzenia zajęć na Uczelni.


W związku z powyższym wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Matematyki Stosowanej aż do odwołania będą realizowane wyłącznie w trybie zdalnym.