14.12.2020

Profesor Anna Dudek członkiem Komisji Statystyki Komitetu Matematyki PAN

Dr hab. Anna Dudek, prof. AGH, została członkiem Komisji Statystyki Komitetu Matematyki PAN. Celem działania Komisji jest wspieranie rozwoju statystyki w Polsce.


Anna Dudek otrzymała stopień doktora w dziedzinie nauk matematycznych w 2009 roku. W latach 2011-2019 zatrudniona była na stanowisku adiunkta, a od 2019 roku na stanowisku profesora uczelni (AGH Kraków). 

W 2015 roku otrzymała grant EU Marii Skłodowskiej-Curie w ramach programu Horyzont 2020. W związku z tym w latach 2015-2017 była zatrudniona na stanowisku badawczym na Université Rennes 2 we Francji, gdzie w 2016 obroniła habilitację. Habilitację w Polsce zrobiła w 2018 roku.

Od 2012 regularnie zapraszana jest jako profesor wizytujący przez uczelnie we Francji (Université Rennes 2, Université Paris Nanterre, Université d’Aix-Marseille, LASPI IUT de Roanne) i w Belgii (Université catholique de Louvain). Dotychczas wygłosiła około 20 referatów na seminariach za granicą (we Francji, USA, Belgii, Włoszech, Niemczech, Arabii Saudyjskiej). Od 2016 roku jest członkiem International Society for NonParametric Statistics (ISNPS). Od 2019 roku jest ekspertem oceniającym granty złożone w konkursach Marii Skłodowskiej-Curie w ramach programu EU Horyzont 2020. Ponadto była organizatorem oraz współorganizatorem konferencji naukowych zarówno w Polsce jak i we Francji. Jest też koedytorem dwóch monografii wydanych przez wydawnictwo Springer. Prowadziła zajęcia dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich we Francji i Arabii Saudyjskiej w języku angielskim i francuskim.

Obecnie jej badania prowadzone są w ramach grantu Competitive Research Grants (CRG) nr OSR-2019-CRG8-4057.2 finansowanym przez King Abdullah University of Science and Technology. Ponadto wraz z profesorami Patrice Bertail i Bernard Desgraupes z Université Paris Nanterre pracuje nad książką o metodach bootstrap dla danych zależnych. Jej główne zainteresowania badawcze to metody resamplingowe i analiza sygnałów niestacjonarnych.

Więcej informacji: http://www.km.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=82:komisja-statystyki-sklad&catid=48&Itemid=57&lang=pl