16.11.2020

Prof. Paweł Przybyłowicz redaktorem czasopisma „Journal Of Complexity"

Czasopismo „Journal of Complexity"(Elsevier) ogłosiło zaktualizowany skład komitetu redakcyjnego. Jednym z nowo wybranych redaktorów został dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH.


Informację o dołączeniu do zespołu redakcyjnego„Journal of Complexity" przez prodziekana WMS ds. współpracy opublikowano w artykule, który można przeczytać pod adresem: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885064X20300777.

Journal of Complexity jest multidyscyplinarnym czasopismem o zasięgu międzynarodowym, publikującym artykuły z zakresu złożoności obliczeniowej oraz optymalności algorytmów dla zadań ciągłych. Więcej informacji: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-complexity.