27.08.2020

Prof. Paweł Przybyłowicz ekspertem PKA

Polska Komisja Akredytacyjna ogłosiła "Listę ekspertów i sekretarzy 2020". Jednym z wybranych ekspertów zespołu nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: matematyka i informatyka, został dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH.


Komisja Akredytacyjna przy realizacji zadań korzysta z recenzji, raportów zespołów oceniających sporządzanych przez członków oraz ekspertów. Pełną listę wybranych ekspertów wybranych do PKA można znaleźć na stronie: https://www.pka.edu.pl/lista-ekspertow-i-sekretarzy-2020/.