03.11.2020

Oxford COVID-19 Project – zrozumienie globalnego oddziaływania COVID-19 poprzez modelowanie i analizę danych

Od lutego 2020 roku na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Oksfordzie prowadzony jest projekt Oxford COVID-19 (OxCOVID19). Kierownikiem projektu jest absolwent Wydziału Matematyki Stosowanej AGH, dr Adam Mahdi, do dzisiaj związany z WMS. Kierownikiem technicznym projektu jest absolwent Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji na AGH, dr Piotr Błaszczyk. Dzięki ich zaangażowaniu Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica jest wymieniana jako jeden z uczestników instytucjonalnych projektu.


Jak informują uczestniczący projektu, ich praca ma na celu pogłębienie wiedzy na temat pandemii COVID-19 i opracowanie możliwych strategii ograniczenia jej wpływu na społeczeństwo dzięki połączeniu możliwości technik statystycznych, modelowania matematycznego i uczenia maszynowego.
Grupa czternastu badaczy pod auspicjami Wydziału Inżynierii Uniwersytetu w Oksfordzie, stworzyła narzędzia do analizowania przebiegu rozwoju pandemii COVID-19. Pierwszym z nich jest interaktywna, codziennie aktualizowana mapa do śledzenia potwierdzonych przypadków w regionach Wielkiej Brytanii i na świecie, drugim multimodalna relacyjna baza danych zawierająca informacje związane z pandemią.

Pomysł na stworzenie kompleksowej zunifikowanej bazy ogólnoświatowych danych zrodził się na samym początku pandemii, kiedy twórcy projektu spostrzegli, że informacje publikowane przez poszczególne rządy czy też instytucje publiczne były fragmentaryczne i różnie raportowane. Część krajów utworzyła dedykowane strony rządowe, inne ogłaszały bieżące dane jedynie w mediach społecznościowych.

Stworzona baza danych zawiera aktualizowane kilka razy dziennie dane z całego świata związane z pandemią COVID-19. Monitoring obejmuje m.in. informacje na temat: przemieszczania się ludzi, działań podejmowanych przez rządy krajów dotkniętych pandemią, dane epidemiologiczne oraz dane pogodowe. Ogromny trud, by na bieżąco opracowywać i udostępniać dane, ma na celu zrozumienie ewolucji sytuacji epidemicznej, posiadanie rzetelnych informacji na temat przebiegu pandemii w różnych krajach, nie tylko na poziomie państwa, ale także regionów.

Natomiast powstały na bazie zebranych i opracowanych danych Tracker jest obrazowym przedstawieniem rozwoju pandemii, co w wizualny sposób pozwala na prześledzenie zmian zachodzących w poszczególnych krajach.Autorzy projektu udostępniają wyniki własnych badań na podstawie zebranych danych w ramach projektu OxCOVID19, jak i umożliwiają wszystkim zainteresowanym, nie tylko profesjonalnym badaczom, tworzenie własnych opracowań.
Baza danych jest obecnie używana przez międzynarodowe grupy badawcze, między innymi Oksfordzką grupę modelowania matematycznego pandemii COVID-19 (CoMo – International Modelling Consortium). Ponadto, niezależne grupy stworzyły pakiety ułatwiające innym naukowcom użycie bazy OxCOVID19 w popularnym języku R.

Wszystkie modele są błędne, ale niektóre są użyteczne - dr Mahdi cytuje znany aforyzm przypisywany George’owi Boxowi, tłumacząc, że zebranych danych przez jego zespół badawczy nie można traktować jako wyroczni, lecz narzędzia pozwalającego na baczne obserwowanie rozwoju pandemii oraz wpływu na nią wielu czynników, zarówno tych na które społeczeństwa i rządy mają wpływ, jak również i tych od nich niezależnych. Stworzona w ramach projektu baza danych pozwala na bardziej rzetelną ocenę sytuacji, w tym skuteczności wprowadzonych działań rządowych, wpływu pogody i przemieszczania się ludzi na przebieg pandemii. Dane są dostępne na poziomie regionów, co pozwala na bardzo szczegółowe, patrząc z globalnej perspektywy, spojrzenie na stan epidemiczny.

Źródła:
•    OxCOVID19 Project
•    Artykuł opisujący bazę danych OxCOVID19 na medRxiv
•    Pakiet ‘oxcovid19’ w języku R